Cakap.

Assallamualaikum .semoga Allah merahmati dan meredhai sahabat.Kemaafan dan Terima kasih atas segalanya.

Setiap hari kita bercakap tentang hal yg bermacam2 perkara. Ada yg baik dan ada juga yg buruk. Kedua2 perkara percakapan ini bergantung kepada tahap iman, akhlak dan faktor suasana kita ketika itu dalam kehidupan seharian kita.
Percaya atau tidak, semakin kita banyak bercakap maka semakin tinggi peluang untuk kita bercakap hal yg sia-sia. Semakin banyak kita bercakap hal yg sia-sia, maka semakin pula ianya akan membuatkan hati kita jadi keras dan gelap pekat tidak bercahaya.

Hal ini diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad saw bersabda :

َﺓَﺮْﺜَﻛ َّﻥِﺈَﻓ ِﻪﻠﻟﺍ ِﺮْﻛِﺫ ِﺮْﻴَﻐِﺑ َﻡَﻼَﻜﻟﺍ ﺍﻭُﺮِﺜْﻜُﺗ َﻻ َّﻥِﺇَﻭ ،ِﺐْﻠَﻘْﻠِﻟ ٌﺓَﻮْﺴَﻗ ِﻪﻠﻟﺍ ِﺮْﻛِﺫ ِﺮْﻴَﻐِﺑ ﻡَﻼَﻜﻟﺍ ﻲِﺳﺎَﻘﻟﺍ ُﺐْﻠَﻘﻟﺍ ِﻪﻠﻟﺍ َﻦِﻣ ِﺱﺎَّﻨﻟﺍ َﺪَﻌْﺑَﺃ

Janganlah banyak bercakap melainkan ucapan mengingati ALlah ( ِﻪﻠﻟﺍ ِﺮْﻛِﺫ ). Sesungguhnya percakapan tanpa mengingati ALlah itu akan mengeraskan hati. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada ALlah ialah orang yang keras hatinya.
(Rowahu at-Tarmidzi no. 2411]

Sayyidina Umar al-Khattab (wafat 23H) pernah berkata:
َﺮُﺜَﻛ ْﻦَﻣَﻭ ،ُﻪُﻄْﻘَﺳ َﺮُﺜَﻛ ،ُﻪُﻣﺎَﻠَﻛ َﺮُﺜَﻛ ْﻦَﻣ ،ُﻪُﺑﻮُﻧُﺫ ْﺕَﺮُﺜَﻛ ْﻦَﻣَﻭ ،ُﻪُﺑﻮُﻧُﺫ ْﺕَﺮُﺜَﻛ ،ُﻪُﻄْﻘَﺳ ِﻪِﺑ ﻰَﻟْﻭَﺃ ُﺭﺎَّﻨﻟﺍ ِﺖَﻧﺎَﻛ

Terjemahan maksudnya : Siapa yang banyak percakapannya, banyaklah salahnya.
Siapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya.
Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih patut untuknya.
(Syu'ab al-Iman no. 4640)
Kata Ibn Mas'ud (wafat 32H):
ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﻮﻫ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﻪﻠﻟﺍﻭ ﻥﺎﺴﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﺠﺳ ﻝﻮﻄﺑ ﻖﺣﺃ ﺽﺭﻷﺍ
Terjemahannya : Demi ALlah yang mana tiada Tuhan selain Dia, tiada di atas muka bumi ini yang lebih berhak untuk lama dipenjarakan (ditahan) selain daripada lisan.
(Jami' al-'Ulum wa al-Hikam 1/430)
Moga kita jaga dan dapat memperbaiki percakapan kita sehari-harian. Sama-sama kita berusaha menjayakannya.
Wallahu a'lam💚

Dari wall: Lebai Kampong

Comments

Popular posts from this blog

Selawat.